Dzieci poniżej 15 roku życia (taryfa Junior 6–17 lat) nie muszą legitymować się żadnym dokumentem.

Dzieci powyżej 15 roku życia (taryfa Junior 6–17 lat) powinny legitymować się jednym z poniższych dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, ISIC, pomarańczowa karta.

Uczeń (student 18-25 lat) powinnien legitymować się jednym z poniższych dokumentów: pomarańczowa karta studencka, ISIC (poniżej 25 lat), ISIC Scholar.

Senior powyżej 65 roku życia może się legitymować jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym wiek.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?