Przejdź do aplikacji Leo Express

Płatność leo kredytami za poczęstunek musi zostać z góry zgłoszona personelowi pokładowemu. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie płatności leo kredytami - zrobisz to wprowadzając kod PIN na urządzeniu stewarda. Kwota zostanie następnie odjęta od konta Smile Club.
* leo kredytami można zapłacić jedynie za catering na pokładzie naszych pociągów
* płatność leo kradytami jest dostępna tylko dla członków Smile Club

Czy odpowiedź na Twoje pytanie została przesłana?