Ślad węglowy jest miarą wpływu aktywności człowieka na środowisko, a w szczególności na zmianę klimatu. Ślad węglowy jest pośrednim wskaźnikiem zużycia energii, produktów i usług. Mierzy ilości gazów cieplarnianych, które odpowiadają określonej działalności lub produktowi. Ślad węglowy można określić na różnych poziomach - krajowym, miejskim, indywidualnym lub na poziomie przedsiębiorstwa i produktu. W naszym przypadku jest to 1 pasażerokilometr pokonany różnymi środkami transportu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?