Wszystkie kolekcje
Kompensacja śladu węglowego
Dlaczego kwota na bilecie jest bez podatku?
Dlaczego kwota na bilecie jest bez podatku?
Veronika avatar
Napisane przez Veronika
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ponieważ przekazujemy pieniądze na cele związane z ochroną środowiska, rekompensata za ślad węglowy nie podlega opodatkowaniu zgodnie z § 2 Ustawy o Podatku od Wartości Dodanej.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?