Děti do 15 let (včetně) tarif Junior 6–17 let se neprokazují žádným průkazem.

Děti od 16 let (včetně) tarif Junior 6–17 let se prokazují jedním z uvedených průkazů: občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, ISIC, oranžový průkaz

Studenti (tarif Student 18-25 let) se prokazují jedním z uvedených průkazů: oranžový žákovský průkaz, ISIC (do 25 let), ISIC Scholar

U seniorů nad 65 let stačí jakýkoliv doklad totožnosti.

Našli jste odpověď?