Přeprava psů a koček na spojích LE

Ano, vaše čtyřnohé miláčky rádi svezeme na všech spojích Leo Express. Musíte však splnit pár pravidel.

Zvíře musí cestovat v přenosné kleci, košíku nebo jiné vhodné schránce s nepropustným dnem. Rozměr schránky nesmí přesáhnout 40 × 50 × 50 cm. Pokud se váš mazlíček nevejde, bohužel s námi nemůže jet. Výjimku tvoří asistenční psi.

Přeprava psů a koček na spojích LET

Ano, vaše čtyřnohé miláčky rádi svezeme na všech spojích Leo Express. Musíte však splnit pár pravidel.

Zvíře musí cestovat v přenosné kleci, košíku nebo jiné vhodné schránce s nepropustným dnem. Rozměr schránky nesmí přesáhnout 40 × 50 × 50 cm. Pokud se váš mazlíček nevejde, bohužel s námi nemůže jet.

Mimo zcela uzavřenou schránku lze z živých zvířat přepravovat ve vlaku pouze psa, a to pouze ve 2. vozové třídě, který má nasazen bezpečný náhubek a je držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Bezpečný náhubek musí mít pes nasazen už při nástupu do vlaku. Za takto přepravovaného psa zaplatí cestující přepravné dle tarifu. Cena za přepravu psa je 30 CZK. Výjimku tvoří asistenční psi.

Ve vlaku lze bezplatně přepravovat vodící a asistenční psy, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

a) pes je viditelně označen postrojem vodícího nebo asistenčního psa;

b) pes je držen na vodítku.

Našli jste odpověď?