Samozřejmě. Pokud zpoždění přesáhne 60 minut, vrátíme vám část jízdného. Ať už je zpoždění způsobené naší chybou nebo ne.

Pokud byl spoj zrušený, vrátíme vám celé jízdné. A 50 % v leo kreditech navíc, pokud byl spoj zrušený v Garanci odjezdu.

Jak zažádat o kompenzaci

Našli jste odpověď?