Věrnostní úrovně jsou 4: Orange, Bronze, Silver, Gold.

Cashback podle úrovně:

  • Orange - 2,5 % (utracených 0 - 999 Kč) → (0 - 39 €) → (0 - 172 zl)

  • Bronze - 5 % (utracených 1 000 - 2 999 Kč) → (40 - 119 €) → (173 - 517 zl)

  • Silver - 7,5 % (utracených 3 000 - 9 999 Kč) → (120 - 399 €) → (518 - 1 723 zl)

  • Gold - 10 % (utracených 10 000 a více Kč) → (400 a více €) → (1 724 a více zl)

Našli jste odpověď?