Příspěvkem na kompenzaci uhlíkové stopy Vaší cesty je financována výsadba dlouhověké zeleně na vhodných pozemcích v České republice, které odčerpávají oxid uhličitý z ovzduší. Částka kompenzace je darem na vybraný offsetový projekt.

Našli jste odpověď?