All Collections
Carbon footprint compensation
Jakým způsobem se vypočítá přesná částka kompenzace?
Jakým způsobem se vypočítá přesná částka kompenzace?
Veronika avatar
Written by Veronika
Updated over a week ago

Emise oxidu uhličitého se odvíjí od dopravního prostředku, kterým jedete, jeho průměrné spotřeby, obsazenosti a přesného počtu ujetých kilometrů. V případě elektrických vlaků vstupuje do výpočtu i rozdílná uhlíková intenzita spotřebovávané elektřiny v ČR, Polsku i Slovensku.

Minimální částka kompenzace je 1 Kč.

Did this answer your question?