Vaše útrata je platná vždy 365 dní od datumu jednotlivé útraty, tzn. například: Dnes nakoupím jízdenky za 1 000 Kč, připočítají se mi do celkové útraty 1 000 Kč a po 365 dnech se mi tato útrata z celkové útraty odpočítá.

Našli jste odpověď?