PIN je čtyřmístný číselný kód, který se používá jako ověřovací metoda při platbě leo kredity za jízdenky na našich pokladnách nebo při platbě leo kredity za občerstvení na našich spojích. PIN je vázaný na Váš email a získáváte ho společně se založením Smile Club účtu.

Našli jste odpověď?